Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Krajowe Dni Pola 2023 rozpoczną się za:
74 dni  5 godzin  51 minut  

Wsparcie naukowe

Logotyp Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
Logotyp Instytutu Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy
Logotyp Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu