Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!

Wsparcie naukowe

Logotyp Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Krajowe Dni Pola 2023 Sielinko
Logotyp Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
Logotyp Instytutu Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy
Logotyp Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu