Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Krajowe Dni Pola 2023 rozpoczną się za:
74 dni  6 godzin  47 minut  

Strefa innowacji

Czwarte Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 odbędą się pod hasłem #rolnictwoinnowacyjne. Specjalnie dla rolników i odwiedzających zostanie przygotowana Strefa Innowacji, gdzie będą mogli oni przyglądać się najnowszym technologiom, rozmawiać z ekspertami i czerpać nowoczesne rozwiązania do swoich gospodarstw.

Dron w stanie spocznyku

Transfer wiedzy

Strefa umożliwi transfer wiedzy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, rolnikami i wszystkimi podmiotami zainteresowanymi innowacyjnością w rolnictwie. Będą mogli oni wymieniać się specjalistyczną branżową wiedzą z obszaru postępu hodowlanego, technologii uprawy, ochrony roślin, nawożenia oraz nawadniania, a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego i wykorzystania cyfryzacji w produkcji rolnej.

Doskonalenie poprzez współpracę

Wydarzenie jest również szansą na nawiązanie wielopodmiotowej współpracy, co jest kluczowe dla rozwoju polskiego rolnictwa. Zajęcia zrealizowane w ramach Strefy umożliwią rozpropagowanie wśród rolników nowych, innowacyjnych technologii oraz rozwiązań, dzięki którym możliwe jest nieustanne doskonalenie własnej produkcji rolnej i podniesienie jej konkurencyjności.

 

Innowacyjne projekty z obszaru rolnictwa

Podczas wydarzenia odbędzie się spotkanie polowe podmiotów realizujących projekty innowacyjne w obszarze rolnictwa i podmiotów wprowadzających innowacje na rynek okołorolniczy, a także debaty dotyczące zagadnień rolnictwa precyzyjnego, sztucznej inteligencji w rolnictwie, gospodarowanie zasobami wody w gospodarstwach rolnych, wykorzystaniem dronów oraz realizacji projektów Grup Operacyjnych w ramach działania "Współpraca" z Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkanie polowe będzie otwarte dla każdego chętnego uczestnika, zainteresowanego daną tematyką.

eDWIN - Wirtualne Gospodarstwo - Krajowe Dni Pola 2023 Sielinko