Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!

Skład osobowy Rady Programowej IV Krajowych Dni Pola

 1. Pani Anna Gembicka
  Sekretarz Stanu
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Pani Natalia Latocha
  Dyrektor 
  Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 3. Pani Edyta Wieczorkiewicz – Dudek
  Zastępca Dyrektora 
  Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 4. Pan prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
  Rektor
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 5. Pan Waldemar Humięcki
  Dyrektor Generalny
  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 6. Pan Bogdan Fleming
  Dyrektor
  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, OT w Poznaniu
 7. Pan Ireneusz Drozdowski
  Dyrektor
  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 8. Pan Mariusz Tatka
  Dyrektor
  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
 9. Pan Wiktor Szmulewicz
  Prezes
  Krajowa Rada Izb Rolniczych w Parzniewie
 10. Pan Leszek Chmielnicki
  Prezes
  Polska Izba Nasienna w Poznaniu
 11. Pan prof. dr hab. Henryk Bujak
  Dyrektor
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
 12. Pan dr hab. Roman Kierzek
  Dyrektor
  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 13. Pan prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel
  Dyrektor
  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 14. Pani dr inż. Sylwia Łaba
  Dyrektor
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
  w Warszawie
 15. Pan dr inż. Michał Rokicki
  Dyrektor IHAR-PIB
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
 16. Pani prof. dr hab. Dorota Konopacka
  Dyrektor
  Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
 17. Pan dr Wacław Strobel
  Dyrektor
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach
 18. Pan prof. dr hab.  Wiesław Oleszek
  Dyrektor
  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 19. Pan dr n. med. inż. biotech. Rafał Spachacz
  Dyrektor
  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 20. Pan dr Krzysztof Duda
  Dyrektor
  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 21. prof. dr. hab. Stanisław Winiarczyk
  Dyrektor
  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 22. Pani Katarzyna Saks
  Dyrektor
  Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 23. dr inż. Grzegorz Janusz Dietrich
  Dyrektor
  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy
 24. Pan Sławomir Piotrowski
  Dyrektor
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 25. Pani Natalia Kraśniewska
  Komisarz III KDP 2022
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 26. Pan Tomasz Kopera
  Dyrektor
  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
 27. Pan Robert Pieszczoch
  Dyrektor
  Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
 28. Pan Damian Godziński
  Dyrektor
  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
 29. Pan Jacek Sommerfeld
  Dyrektor
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 30. Pan Maciej Szłykowicz
  Zastępca Dyrektora
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 31. Pani Alicja Stachowiak
  Zastępca Dyrektora
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 32. Pan Michał Sosiński
  Komisarz IV KDP 2023
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu