Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!

Pszenica ozima FOXX

Pszenica ozima FOXX od IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku. Pierwsza oścista pszenica ozima jakościowa (A) zarejestrowana w Niemczech. Wydajność potwierdzona urzędowo – to do 13,23 t/ha plon ziarna w badaniach PDO COBORU 2020. Znakomita jakość ziarna, w tym liczba opadania. Wspomniana odmiana uzyskała też dobre oceny pod względem odporności na porażenie przez choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i septoriozę liści oraz bardzo dobrą na septoriozę plew w przekropnym 2020. Jednak w naszych warunkach ważniejsze są rdze – brunatna i żółta. Odporność odmiany Foxx na te choroby została oceniona odpowiednio na 8,3 i 8,5 (skala 9 - stopniowa). Dla jakości ziarna i jego przydatności do wykorzystania na różne cele bardzo ważna jest odporność na fuzariozę kłosa, której zwalczanie jest trudne. Omawiana odmiana uzyskała ocenę 8,2, co pozwoliło jej zająć 2. miejsce w całej ocenianej grupie. Pod względem długości źdźbła i odporności na wyleganie Foxx plasuje się na poziomie odmian wzorcowych. Podobnie jest w przypadku parametrów plonu, jak masa tysiąca ziaren, zawartość białka i liczba opadania. Tak wysokie oceny były dotąd niespotykane w przypadku odmian pszenicy o ościstym kłosie, które powszechnie uważano raczej za ekstensywne. Szersze wprowadzenie do uprawy odmiany Foxx może sprawić, że przekonanie o małej przydatności odmian ościstych pszenicy do intensywnej uprawy pozostanie jedynie stereotypem. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na to, że można od niej oczekiwać wysokiego plonowania i bardzo dobrej jakości ziarna. Natomiast wysoka odporność na choroby i wyleganie to dodatkowe atuty, które poprawiają warunki ekonomiczne produkcji, zwłaszcza w warunkach podwyższonego ryzyka szkód powodowanych przez dziką zwierzynę.

Karta technologiczna pola

Stan karty pola na 16.04.2023

Kategoria agronomiczna gleby: lekka Gleba klasa: IVa-IVb pH: 6,1 P: b. wysoka K: średnia Mg: średnia
PrzedplonZabieg agrotechniczny, nawożenie lub zabieg ochrony roślinData wykonania zabieguSzczegółyNazwa środka ochrony roślin lub nawozuDawka środka lub nawozu na 1/haNP₂O₅K₂OMgOSO₃
 Rzepak ozimy  nawożenie przedsiewne 05.08.2022 - NPK (6-20-30) 230 kg/ha 14,00 46,00 69,00 - 16,00
nawożenie przedsiewne 12.09.2022 - OrCal GR pHregulator 1,0 t/ha 4,00 3,00 - - -
orka siewna 13.09.2022 pług 4 - skibowy obrotowy - - -  - - - -
uprawa przedsiewna 30.09.2022 agregat Wicher - - -  - - - -
siew pszenicy ozimej 30.09.2022 320 szt./m² - - -  - - - -
zwalczanie chwastów jedno i dwuliściennych 26.10.2022 - florasulam 10% + halauksyfen metylu 10,4% 25 g/ha  -  -  -  -  -
zwalczanie chwastów jedno i dwuliściennych 26.10.2022 - diflufenikan 16,26% + flufenacet 32,52% 0,25 l/ha  -  -  -  -  -
zwalczanie mszyc 26.10.2022 - gamma-cyhalotryna 5,92% 0,075 l/ha  -  -  -  -
dokarmianie dolistne 08.11.2022 - YaraVita GRAMITREL 1 l/ha - - - - -
zwalczanie chorób grzybowych 08.11.2022 - piraklostrobina 14,63% + fluksapyroksad 7,32% 0,8 l/ha - - - - -
nawożenie pogłówne 08.02.2023 - Mg S (25-20) 100 kg/ha   -  -  -  25,00 50,00
nawożenie pogłówne 08.02.2023 - K Mg S Na (40-6-5-4) 100 kg/ha   -  -  40,00  6,00  12,50
nawożenie pogłówne 01.03.2023 - Logotyp Anwil Canvil S 190 kg/ha   51,30  -  -  - 23,75
nawożenie pogłówne 22.03.2023 - Logotyp Anwil Canvil MG 150 kg/ha 40,50 - 6,00 - -
odżywianie dolistne 23.03.2023 - YaraVita KOMBIPHOS 2,0 l/ha - - - - -
nawożenie pogłówne 18.04.2023 - Logotyp Anwil Anvistar 120 kg/ha 40,80 - - - -
ochrona grzybobójcza 20.04.2023 - proquinazyd 40 g/l, protiokonazol 160 g/l, spiroksamina 200 g/l 1,0 l/ha - - - - -
regulacja wysokości 20.04.2023 - trineksapak etylu 250 g/l 0,25 l/ha - - - - -
odżywianie dolistne 20.04.2023 - YaraVita GRAMITREL 1,5 l/ha - - - - -
poprawa właściwości cieczy roboczej 20.04.2023 - kondycjoner wody 0,2 l/ha - - - - -
ochrona grzybobójcza 25.05.2023 - piraklostrobina - 150 g, fluksapyroksad - 75 g 1,0 l/ha - - - - -
ochrona insektycydowa 25.05.2023 - lambda-cyhalotryna - 100 g 0,075 l/ha - - - - -
nawożenie dolistne 25.05.2023 - YaraVita GRAMITREL 0,5 l/ha - - - - -
poprawa właściwości cieczy roboczej 25.05.2023 - kondycjoner wody/adiuwant 0,4 l/ha - - - - -
zbiór 03.08.2023 - - - - - - - -
  Razem nawożenie - czysty składnik N, P, K, Mg  150,60 49,00 115,00 31,00 102,25

Lustracja polowa pszenicy ozimej
FOXX - IGP Polska

Zdjęcie 1. pszenicy ozimej FOXX z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 04.07.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 04.07.2023, zdjęcie: 1.
Zdjęcie 2. pszenicy ozimej FOXX z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 04.07.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 04.07.2023, zdjęcie: 2.
Zdjęcie 3. pszenicy ozimej FOXX z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 04.07.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 04.07.2023, zdjęcie: 3.
Zdjęcie 1. pszenicy ozimej FOXX z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 19.05.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 19.05.2023, zdjęcie: 1.
Zdjęcie 2. pszenicy ozimej FOXX z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 19.05.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 19.05.2023, zdjęcie: 2.
Zdjęcie 3. pszenicy ozimej FOXX z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 19.05.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 19.05.2023, zdjęcie: 3.
Zdjęcie 1. pszenicy ozimej foxx z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 20.04.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 20.04.2023, zdjęcie: 1.
Zdjęcie 2. pszenicy ozimej foxx z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 20.04.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 20.04.2023, zdjęcie: 2.
Zdjęcie 3. pszenicy ozimej foxx z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 20.04.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 20.04.2023, zdjęcie: 3.
Zdjęcie 1. pszenicy ozimej Foxx z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 16.03.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 16.03.2023, zdjęcie: 1.
Zdjęcie 2. pszenicy ozimej Foxx z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 16.03.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 16.03.2023, zdjęcie: 2.
Zdjęcie 3. pszenicy ozimej Foxx z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 16.03.2023
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 16.03.2023, zdjęcie: 3.
Zdjęcie 1. pszenicy ozimej Foxx z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 28.11.2022
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 28.11.2022, zdjęcie: 1.
Zdjęcie 2. pszenicy ozimej Foxx z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 28.11.2022
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 28.11.2022, zdjęcie: 2.
Zdjęcie 3. pszenicy ozimej Foxx z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 28.11.2022
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 28.11.2022, zdjęcie: 3.
Zdjęcie 1. pszenicy ozimej FOXX z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 17.10.2022
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 17.10.2022, zdjęcie: 1.
Zdjęcie 2. pszenicy ozimej FOXX z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 17.10.2022
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 17.10.2022, zdjęcie: 2.
Zdjęcie 3. pszenicy ozimej FOXX z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 17.10.2022
Pszenica ozima FOXX - IGP Polska, Sielinko 17.10.2022, zdjęcie: 3.