Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!

Groch jary MANDARYN

Groch jary MANDARYN od Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku.

Zdjęcie 1. grochu jarego Mandaryn z Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku 04.07.2023
Groch jary MANDARYN - Hodowla Roślin SMOLICE, Sielinko 04.07.2023, zdjęcie: 1.
Zdjęcie 2. grochu jarego Mandaryn z Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku 04.07.2023
Groch jary MANDARYN - Hodowla Roślin SMOLICE, Sielinko 04.07.2023, zdjęcie: 2.
Zdjęcie 3. grochu jarego Mandaryn z Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku 04.07.2023
Groch jary MANDARYN - Hodowla Roślin SMOLICE, Sielinko 04.07.2023, zdjęcie: 3.

Lustracja polowa grochu jarego
Mandaryn - Hodowla Roślin SMOLICE

Zdjęcie 1. grochu jarego MANDARYN z Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku 22.05.2023
Groch jary MANDARYN - Hodowla Roślin SMOLICE, Sielinko 22.05.2023, zdjęcie: 1.
Zdjęcie 2. grochu jarego MANDARYN z Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku 22.05.2023
Groch jary MANDARYN - Hodowla Roślin SMOLICE, Sielinko 22.05.2023, zdjęcie: 2.
Zdjęcie 3. grochu jarego MANDARYN z Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku 22.05.2023
Groch jary MANDARYN - Hodowla Roślin SMOLICE, Sielinko 22.05.2023, zdjęcie: 3.
Zdjęcie 1. grochu jarego Mandaryn z Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku 28.04.2023
Groch jary MANDARYN - Hodowla Roślin SMOLICE, Sielinko 28.04.2023, zdjęcie: 1.
Zdjęcie 2. grochu jarego Mandaryn z Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku 28.04.2023
Groch jary MANDARYN - Hodowla Roślin SMOLICE, Sielinko 28.04.2023, zdjęcie: 2.
Zdjęcie 3. grochu jarego Mandaryn z Hodowli Roślin SMOLICE na polu demonstracyjnym w Sielinku 28.04.2023
Groch jary MANDARYN - Hodowla Roślin SMOLICE, Sielinko 28.04.2023, zdjęcie: 3.