Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!
Na zdjęciu pszczoła zbierająca pyłek kwiatowy

Czy wiesz, że zadaniem Wspólnej Polityki Rolnej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, stabilizowanie rynków, zapewnienie odpowiedniego poziomu cen dla konsumentów, zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego.

Dopłaty bezpośrednie jako forma wsparcia

W  związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się nowa forma wsparcia, którego nie było dotychczas a mianowicie dopłaty bezpośrednie. Dopłaty bezpośrednie skierowane są do wszystkich gospodarstw rolnych spełniających określone wymagania. Podstawowym celem prowadzenia gospodarstwa rolnego jest uzyskanie jak najwyższego dochodu.

Dopłaty bezpośrednie stanowią bardzo ważną rolę w tworzeniu dochodu rolniczego. Co roku ok. 1,3 mln rolników stara się o wsparcie w ramach tego działania. Wnioski o dopłaty składa się corocznie za pomocą specjalnej aplikacji.