Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!
Na zdjęciu panele słoneczne z odbijającym się słońcu na ich powierzchni

Średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1600 godzin rocznie, co przy wykorzystaniu 1kWp paneli fotowoltaicznych można oczekiwać wyprodukowania około 900-1000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Jednostka 1kWp

1kWp to jednostka mocy zainstalowanej w systemie fotowoltaicznym, składająca się z dwóch skrótów - kW oraz p, który oznacza „peak”. Skrót kW oznacza kilowat, czyli jednostkę mocy równą tysiąc razy większej od jednostki mocy wata (W). Natomiast skrót p oznacza "szczytową moc mocy" (peak power), czyli maksymalną moc, jaką można uzyskać z paneli fotowoltaicznych w warunkach testowych określonych przez standardy branżowe. 1 kWp oznacza zatem moc szczytową 1 kilowata systemu fotowoltaicznego, która może być osiągnięta w odpowiednich warunkach, np. w słoneczny dzień bezchmurny.

Rzeczywista moc paneli fotowoltaicznych

Rzeczywista moc produkowana przez panele fotowoltaiczne zależy od wielu czynników, m.in.:

  • Intensywności promieniowania słonecznego - im większa intensywność, tym większa moc produkowana przez panele,
  • Kąta nachylenia paneli względem padającego promieniowania - optymalny kąt nachylenia zależy od szerokości geograficznej i pory roku,
  • Kierunku padania promieni słonecznych - panele fotowoltaiczne najlepiej pracują, gdy padające na nie promienie słoneczne są prostopadłe do ich powierzchni,
  • Temperatury modułów - zbyt wysoka temperatura powoduje obniżenie wydajności paneli,
  • Czystości powierzchni paneli - brud, kurz, liście i inne zanieczyszczenia na powierzchni paneli mogą znacznie obniżyć ich wydajność,
  • Efektywności paneli - różne modele paneli mają różną efektywność przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną,
  • Rodzaju i jakości inwertera - inwerter konwertuje energię prądu stałego produkowaną przez panele na energię prądu zmiennego, a jego wydajność wpływa na efektywność całego systemu.

Wszystkie te czynniki mają wpływ na rzeczywistą moc produkowaną przez panele fotowoltaiczne i dlatego warto je uwzględniać podczas planowania i montażu systemu fotowoltaicznego.