Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Krajowe Dni Pola 2023 rozpoczną się za:
74 dni  5 godzin  34 minut  

Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest formą działalności związaną z produkcją i zbywaniem żywności przez rolników. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom finalnym, a także na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny, w tym sklepy, restauracje czy stołówki.

Wymagania RHD

Podstawowym warunkiem prowadzenia RHD jest wymóg dotyczący składników żywności, tj. żywność musi zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD nie mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika.

Rejestracja

Rejestracja takiej działalności nie jest skomplikowana i polega na złożeniu odpowiedniego wniosku bez konieczności jego zatwierdzania. W zależności od tego, jaki rodzaj żywności będziemy produkowali wniosek składamy u Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jeżeli planujemy rozpoczęcie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego, to wniosek składamy na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem takiej działalności do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.