Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!
Na zdjęciu ciągnik w trakcie zbiorów kiszonki z kukurydzy

Czy wiesz, że kiszonek nie można przechowywać bezpośrednio na gruncie. Aby zabezpieczyć przed szkodliwymi odciekami kiszonki należy przechowywać m.in. w rękawach foliowych czy na podkładzie z folii.

Groźne kwasy organiczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” kiszonek nie można przechowywać bezpośrednio na gruncie. Zaleca się, aby kiszonki przechowywać szczególnie w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym.

Wynika to z tego, że w skład soków kiszonkowych wchodzą kwasy organiczne, głównie mlekowy, aminokwasy oraz składniki mineralne. Mogą one stanowić duże zagrożenie dla wód. W celu niedopuszczenia do kontaktu soków kiszonkowych z wodą, należy je przechowywać we wskazany powyżej sposób.