Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!
Na zdjęciu rolnik i doradca zbierający dane dotyczące gospodarstwa

Czy wiesz, że w przypadku wystąpienia takich zjawisk jak: ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi lub lawinę, grad, deszcz nawalny, piorun, powódź, huragan, przymrozki wiosenne rolnik żeby zostać oszacowany przez komisję powołaną przez Wojewodę powinien złożyć wniosek do właściwego urzędu miasta, gminy. Klęska suszy jest jedyną, której nie szacuje komisja powołana przez Wojewodę.

Jak złożyć wniosek o oszacowanie suszy

W celu złożenia wniosku o oszacowanie suszy należy się zalogować do specjalnej aplikacji. Do określenia średniej rocznej produkcji wykorzystuje się dane producenta rolnego. Jednak w przypadku gdy producent rolny nie dysponuje pełnymi danymi rachunkowymi, posiadane ewidencje, dokumenty księgowe inne dokumenty nie uwzględniają wszystkich zdarzeń w ramach produkcji roślinnej lub zwierzęcej wyliczeń dokonuje się na podstawie danych uzyskanych z Systemu Rachunkowości Polski FADN prowadzonej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

FADN - co to jest i jak działa system zbierania danych rachunkowych w Polsce?

FADN (Farm Accountancy Data Network) to europejski system zbierania danych rachunkowych dotyczących gospodarstw rolnych. W Polsce Systemem FADN objętych jest około jedenaście tysięcy gospodarstw. System ten umożliwia zbieranie i analizowanie informacji dotyczących produkcji rolniczej, kosztów produkcji, przychodów i wydatków gospodarstw rolnych. Dane te są wykorzystywane w celu monitorowania sytuacji ekonomicznej rolnictwa na poziomie kraju oraz Unii Europejskiej.