Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Krajowe Dni Pola 2023 rozpoczną się za:
74 dni  7 godzin  17 minut  
Na zdjęciu bazylika kolegiacka matki bożej nieustającej pomocy, św. marii magdaleny i św. stanisława biskupa

Terminem gwara określamy mowę niewielkiej grupy ludzi zamieszkującej określone terytorium może to być wieś lub miasto. Gwara poznańska jest wynikiem styku polszczyzny ogólnej i wielkopolskich gwar ludowych ludności wiejskiej z różnych regionów Wielkopolski osiadłej w Poznaniu oraz mieszkańców wiosek, które miasto wchłonęło tworząc kolejne dzielnice.

Historia gwary

Historia powstania gwary poznańskiej sięga XVIII w. kiedy w trakcie zaboru pruskiego próbowano zgermanizować mowę poznaniaków i Wielkopolan. Język niemiecki był obecny w najważniejszych urzędach, w szkołach i instytucjach. W drugiej połowie XIX w. doprowadzono do całkowitego usunięcia języka Polskiego z programu nauczania w szkołach. Gdy po zakończeniu drugiej wojny światowej do Poznania przybyło wielu nowych osadników mowa przyjezdnych wraz z obecnymi tam ludźmi wymieszała się. Tak powstała gwara Poznańska, która do dziś obecna jest w mowie współczesnych mieszkańców tego miasta.

Znaczenie gwary poznańskiej

Gwara dla Poznaniaków mimo iż upamiętnia trudne historycznie czasy dla Polaków jest dziedzictwem kulturowym charakteryzujący ten region Polski. Wielu Poznaniaków jest dumna ze swojej gwary, czy chociażby drobnych naleciałości jakie im z gwary pozostały. Dzięki gwarze Poznaniak zawsze rozpozna innego Poznaniaka, nawet na wakacjach za granicą. Specyficzna mowa, wspaniałe potrawy, uprzejmość, gościnność i zaradność od lat określają rodzimych Poznaniaków i zachęcają turystów do odkrycia osobiście historii Poznania i mieszkających tu niezwykłych ludzi.