Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!
Na zdjęciu minister robert telus

Współczesne wyzwania stojące przed rolnictwem wymagają ogromnej wiedzy i znajomości najnowszych osiągnięć – mówi Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który objął patronatem honorowym Krajowe Dni Pola Sielinko 2023.

Krajowe Dni Pola to młode wydarzenie, które przyciąga tłumy odwiedzających z całej Polski. Czy wcześniej brakowało takiego ogólnopolskiego wydarzenia, które pozwoliłoby rolnikom w jednym miejscu obejrzeć poletka demonstracyjne i zapoznać się z ofertą polową producentów z całej Polski?

Rzeczywiście, jako wydarzenie ogólnopolskie jest to młoda impreza. Wcześniej podobne działania były podejmowane regionalnie. Sukces Krajowych Dni Pola w 2020 roku, które zostały zorganizowane w Minikowie, pokazał, jak wielkie jest zainteresowanie rolników możliwością bezpośredniego zapoznania się z efektami stosowania różnych odmian upraw. Wówczas imprezę odwiedziło około 12 tysięcy osób. Rok później było to 15 tysięcy, a w roku ubiegłym, już bez ograniczeń z powodu pandemii, było to 100 tysięcy osób. I to jest wystarczająca odpowiedź na zapotrzebowanie na tego typu wydarzenie.

Dlaczego warto pojawić się na Krajowych Dniach Pola? Czy Pana zdaniem jest to również wydarzenie, na którym mogą pojawić się nie tylko rolnicy, ale także osoby, które na co dzień nie interesują się tą tematyką, by lepiej poznać polską wieś?

Współczesne wyzwania stojące przed rolnictwem wymagają ogromnej wiedzy i znajomości najnowszych osiągnięć. Poletka demonstracyjne i bogata oferta producentów przyciągają przede wszystkim rolników, a właściwie całe rolnicze rodziny. To oni są przede wszystkim adresatami Krajowych Dni Pola. Wydarzenie to jest także miejscem spotkań dziennikarzy zajmujących się tematyka rolną, gdyż w trakcie tych trzech dni odbywają się również liczne sympozja, konferencje i spotkania z naukowcami i specjalistami.

Tegoroczne Krajowe Dni Pola odbywają się pod hasłem „Rolnictwo Innowacyjne”. Jak istotną rolę odgrywają nowoczesne rozwiązania w dzisiejszym rolnictwie?

Innowacje to w ostatnich latach bardzo modne słowo, ale kryją się za nim konkretne treści. Jak już wspomniałem współczesne rolnictwo wymaga bardzo szerokiej wiedzy. Czy nam się to podoba, czy nie do rolnictwa wkracza coraz szerszą drogą cyfryzacja. Stosowane urządzenia i technologie oparte są na systemach informatycznych. To stad wzięło się rolnictwo precyzyjne i zastosowanie cyfrowego wsparcia w orce, nawożeniu czy zbiorach. Trudno sobie wyobrazić nowoczesną, wielostanowiskową oborę bez komputerowego sterowania zadawaniem pasz czy udoju.

Czy polskie rolnictwo jest innowacyjne? Jak polskie gospodarstwa prezentują się pod względem wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych?

Mamy nowoczesne rolnictwo. Z jednej strony są gospodarstwa rodzinne, które bardzo się zmieniły w ostatnich latach. Są to gospodarstwa oparte na rolnictwie zrównoważonym, które coraz lepiej sobie radzą z rozwijaniem się w różnych kierunkach. Stosują nowoczesne osiągnięcia wiedzy i techniki. Zachowały jednak swój rodzinny charakter dzięki czemu zachowany również został krajobraz wiejski. Nowe możliwości i wiedza pozwoliły także na rozwój innowacyjnych gospodarstw agroturystycznych czy opiekuńczych. Te nowoczesne rozwiązania sprawiają, że wieś się rozwija adaptując jednocześnie nowe funkcje gospodarcze i społeczne. Jest to niezwykle istotne dla utrzymania i zachowania obszarów wiejskich zgodnie z ich podstawową rola jaką jest produkcja żywności i to żywności wysokiej jakości.

Trzeci dzień Krajowych Dni Pola poświęcony jest w całości uczniom szkół średnich ukierunkowanych na rolnictwo. Jak ważne jest, aby zachęcać polską młodzież do angażowania się w rolnictwo oraz poszerzania swojej wiedzy na temat nowoczesnego rolnictwa?

Przejmowanie szkół rolniczych pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazało, że ma to głęboki sens. Młodzież chce się uczyć i zdobywać nowoczesną wiedzę. Wiele młodych osób wiąże swoją przyszłość z pozostaniem w gospodarstwie. Jednak dzisiejszy świat stał się na naszych oczach globalną wioską i młodzież nie chce żyć w gorszych warunkach niż ich rówieśnicy w mieście. Chcą mieć takie same możliwości rozwoju. To jest nasz cel – wyrównanie warunków życia na wsi z tymi w mieście. W tym mieści się także dostęp do nowoczesnej wiedzy. Dają ją szkoły rolnicze, a następnie studia. Jako były nauczyciel w takiej szkole doskonale wiem, jak chętnie młodzież korzysta z takich możliwości, jak udział w takim wydarzeniu. Możliwość zapoznania się z osiągnięciami produkcyjnymi na poletkach demonstracyjnych, kontakt z najlepszymi fachowcami oraz zapoznanie się z ofertą czołowych producentów to duże doświadczenie i impuls do dalszego działania.

Jedną z innowacji w polskim rolnictwie jest platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zaś w pracach nad nią uczestniczyły wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Jakie znaczenie ma ta platforma dla rolników i jakie daje im możliwości?

Jest to bardzo interesujący projekt. Jak już wspomniałem, trudno sobie wyobrazić współczesne gospodarstwo rolne bez cyfryzacji, która jest obecna we wszystkich nieomal dziedzinach naszego życia. Pomysł Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego okazał się strzałem w dziesiątkę. Zalety projektu zostały także docenione przez fachowców w postaci podwójnego złota na tegorocznych targach Polagra Premiery. Nic dziwnego, gdyż jest to projekt bardzo innowacyjny i przydatny dla rolników. Ważne jest to, że aplikacja jest dostępna dla każdego i co istotne w skomercjalizowanym świecie – jest całkowicie darmowa. Dzięki niej rolnicy mają szerokie możliwości korzystania z usług – „Wirtualne gospodarstwo”, „ Udostępnianie danych meteorologicznych” i „Śledzenie pochodzenia produktów”. Z punktu widzenia rolnika największe znaczenie mają dwie pierwsze z wymienionych usług. Nie mam wątpliwości, że platforma będzie wspierać rolników w ich codziennej pracy. Jej zalety to między innymi monitorowanie upraw, wspomaganie w zakresie stosowania środków ochrony roślin czy ułatwienie kontaktu z doradcą. Ponadto aplikacja udostępnia rolnikom raporty agrometeorologiczne.

Jak istotną rolę w polskim rolnictwie pełnią ośrodki doradztwa rolniczego? Dlaczego warto korzystać z usług oferowanych przez państwowe ośrodki doradztwa rolniczego?

W tym roku obchodzimy okrągła rocznicę 100 lat działalności doradztwa rolniczego w Polsce. Trudno jest przecenić role doradcy. Fachowa pomoc w prowadzeniu gospodarstwa jest niezwykle istotna. Rola, jaka pełnią doradcy systematycznie rośnie. Postępująca cyfryzacja, rozwój nowoczesnej techniki i nowoczesnej technologii stale przyspiesza. Poruszanie się w tym coraz bardziej cyfrowym świecie również wymaga fachowej wiedzy i znajomości najnowszych rozwiązań. Rozmawialiśmy o platformie eDWIN. Powstała ona dzięki nowoczesnemu doradztwu. To pokazuje jaki na naszych oczach dokonuje się postęp. Rolnik, mimo że jest coraz lepiej wykształcony i przygotowany do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa, nie jest w stanie być tak dobrze poinformowany w każdej dziedzinie, jak wysokiej klasy doradca z ośrodka doradztwa rolniczego. Dlatego warto korzystać z oferowanych przez ośrodki usług, bo to jest po prostu ekonomiczna konieczność. Wykorzystanie potencjału własnego gospodarstwa, jego zalet i specyficznych właściwości, to droga do osiągnięcia sukcesu. A w tym może i pomaga właśnie fachowe doradztwo.