Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!
Na zdjęciu czerwony ciągnik z rozsiewaczem wykonujący zabieg nawożenia na polu demonstracyjnym w Sielinku

8 lutego na poletkach demonstracyjnych w Sielinku wykonano nawożenie potasem, magnezem i siarką. Makroelementy te stanowią doskonałą bazę pod nawożenie azotem pod warunkiem, że zostaną podane odpowiednio wcześnie, czyli przed ruszeniem wegetacji przez rośliny ozime. Wtedy zdążą się rozpuścić i wejść do roztworu glebowego.

Gleby, na których rosną kolekcje zbóż ozimych i jarych są lekkie, dlatego część nawożenia potasem, magnezem i siarką wykonywana jest wczesną wiosną. W Sielinku wykorzystano nocne przygruntowe przymrozki, dzięki czemu rozsiewanie nawozu nie wiązało się z ugniataniem gleby i zniszczeniem jej struktury w miejscu przejazdu ciągnika.

Nawożenie roślin ozimych

Nawożeniu poddano całą kolekcję roślin ozimych, takich jak rzepak ozimy, lucerna, trawy i mieszanki traw z roślinami towarzyszącymi, pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, groch ozimy, lnianka ozima. W zależności od gatunku zastosowano zmienne nawożenie tymi składnikami, co wiąże się ze zróżnicowanym zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.

Na zdjęciu czerwony ciągnik z rozsiewaczem wykonujący zabieg nawożenia na polu demonstracyjnym w Sielinku - Krajowe Dni Pola 2023 Sielinko

Dawki nawozów

Analiza gleby pod kątem makroskładników na obszarze całych poletek, czyli na obszarze około 4 hektarów, nie wykazała istotnych różnic, dlatego to zapotrzebowanie na składniki pokarmowe było głównym kryterium przy ustalaniu dawki nawozów. Potasu w przeliczeniu na czysty składnik podano od 30 do 70 kilogramów na hektar, magnezu podano 26 do 45 kilogramów na hektar, natomiast siarki podano od 25 do 80 kilogramów na hektar.