Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!
Na zdjęciu słoneczny dzień. Zbliżenie na uprawę na polu demonstracyjnym na Krajowych Dniach Pola w Minikowie.

„Ogrom pracy, duże wyzwanie, ale jednocześnie możliwość zaprezentowania się przed całą Polską – tak w skrócie wygląda organizacja największej imprezy rolniczej w Polsce, czyli Krajowych Dni Pola. W tym roku, 3-5 czerwca w Sielinku, odbędą się IV Krajowe Dni Pola, które organizuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Jak przebiega organizacja takiego dużego wydarzenia? „Cieszymy się, że IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 odbędą się w Wielkopolsce. To dla nas zaszczyt, ale jednocześnie poważne wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że nasz zespół zadba o odpowiednią organizację tego wydarzenia” – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Krajowe Dni Pola w czasach pandemii

Pierwsze Krajowe Dni Pola odbyły się w 2020 roku w Minikowie w województwie kujawsko-pomorskim.

„W czerwcu 2016 roku odwiedziliśmy DLG-Feldtage w Niemczech, które zrobiły na nas ogromne wrażenie. To właśnie po tym wydarzeniu, dyrektor Ryszard Kamiński zaproponował, aby tego typu przedsięwzięcie było organizowane także w Polsce. Co prawda w Polsce odbywały się różnego typu dni pola, ale brakowało imprezy o charakterze krajowym. Takiej, podczas której, w sposób praktyczny, na polu, rolnikom zostałaby zaprezentowana bogata oferta firm, instytucji i organizacji działających na rzecz produkcji roślinnej w Polsce i za granicą” – opowiada Dawid Skotnicki, komisarz Krajowych Dni Pola w Minikowie, które były organizowane w 2020 i 2021 roku przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
I dodaje: „W 2017 roku dyrektor Kamiński zwrócił się z propozycją do ówczesnego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego, aby w 2020 roku zorganizować w Minikowie Krajowe Dni Pola. Po uzyskaniu akceptacji rozpoczęły się poszukiwania lokalizacji oraz budowanie koncepcji realizacji tego pionierskiego przedsięwzięcia.”

Organizatorzy Krajowych Dni Pola w Minikowie musieli zmagać się z wielkim problemem, jakim była pandemia koronawirusa.

„Krajowe Dni Pola w 2020 i 2021 roku zostały zorganizowane w dobie pandemii. Szczególnie trudne było to w roku 2020, kiedy nie wiedzieliśmy, czy wydarzenie w ogóle się odbędzie i na tą ewentualność przygotowaliśmy możliwość uczestniczenia w wydarzeniu online” – opowiada Dawid Skotnicki.

Krajowe Dni Pola – wielkie wyzwanie przed organizatorem

W 2022 roku wielkiego wyzwania, jakim jest organizacja Krajowych Dni Pola, podjął się Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

„Organizacyjnie i logistycznie impreza była całkowicie innym wyzwaniem niż te, które do tej pory odbywały się z naszej inicjatywy na terenie województwa. Przede wszystkim dotyczyło to zasięgu terytorialnego oraz ogromnej liczby odbiorców przekazów internetowych i samych uczestników” – mówi Sławomir Piotrowski, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
I dodaje: „Impreza wymagała wysiłku wszystkich pracowników, a więc do pracy nad jej koncepcją włączyły się nasze oddziały z terenu całego województwa. Koordynacja setek podmiotów współpracujących nad programem imprezy była ogromnym wyzwaniem.”
Natomiast Dawid Skotnicki podkreśla: „Najtrudniejszym aspektem organizacji Krajowych Dni Pola w 2020 i 2021 roku była integracja środowisk działających na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa wokół wydarzenia, które miało wstać się najważniejszą imprezą polową każdego roku w Polsce.”
Ponadto, Dawid Skotnicki zwraca uwagę, że dużym utrudnieniem jest również ryzyko wystąpienia suszy. „To sprawiło, że musieliśmy w Minikowie zabezpieczyć potrzeby wodne roślin poprzez zainstalowanie na kolekcji deszczowni. Dzięki temu mogliśmy podczas wydarzenia prezentować pełen potencjał poszczególnych odmian roślin uprawnych” opowiada Dawid Skotnicki.

Ogromne zainteresowanie Krajowymi Dniami Pola

O tym, że Krajowe Dni Pola są wydarzeniem potrzebnym rolnikom świadczy liczba osób, które odwiedziła poprzednie edycje. W 2020 roku w Minikowie, w dobie pandemii, pojawiło się ponad 12 tysięcy osób, zaś rok później ponad 15 tysięcy odwiedzających.

„Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się transmisje online z wydarzeń. Materiały te są cały czas dostępne dla osób zainteresowanych” – mówi Dawid Skotnicki.
Natomiast w Poświętnem, w 2022 roku, kiedy Krajowe Dni Pola były organizowane bez ograniczeń pandemicznych, na wydarzeniu pojawiło się ponad 100 tys. osób. „Wśród nich najwięcej było rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z całej Polski, producentów rolnych czy firm działających na rzecz sektora rolnego. Jesteśmy też dumni z udziału ponad 1000 młodych ludzi ze szkół rolniczych i kierunków rolniczych” – informuje Sławomir Piotrowski.

Doświadczenia organizatorów Krajowych Dni Pola

Bardzo pomocnym elementem przy organizacji Krajowych Dni Pola są doświadczenia dotychczasowych organizatorów.

„Utrzymujemy bliski kontakt zarówno z Kujawsko-Pomorskim, jak i Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i bardzo chętnie korzystamy z doświadczeń obu ośrodków. Ponadto, część naszych pracowników uczestniczyła w Krajowych Dniach Pola organizowanych przez oba te ośrodki. Wiedza i informacje, które uzyskujemy od naszych Kolegów z innych ośrodków są bezcenne i znacząco pomagają nam w naszych pracach” – mówi Jacek Sommerfeld.
Jego słowa potwierdza Sławomir Piotrowski: „Śledziliśmy każdy dzień działań Krajowych Dni Pola w Minikowie a po zakończeniu imprezy konsultowaliśmy się z pracownikami Kujawsko-Pomorskiego ODR. Istotne dla nas było zachowanie programowej ciągłości imprezy oraz wprowadzenie do niej tematów i elementów, które albo zostaną poruszone po raz pierwszy, albo przedstawione w nowej formie.”

Z doświadczeń poprzedników będą również korzystali przedstawiciele Podkarpackiego ODR, który będzie organizatorem Krajowych Dni Pola w 2024 roku.

„Planujemy przeprowadzać rozmowy dotyczące spraw organizacyjnych i planowania tak dużej imprezy zarówno z ODR, które organizowały trzy pierwsze edycje Krajowych Dni Pola, jak i z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, który będzie miał najbardziej aktualne informacje dotyczące organizacji tej imprezy” – mówi Robert Pieszczoch, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dodając, że „przedstawiciele ośrodka będą obecni w czerwcu w Sielinku.”
Jednocześnie już teraz trwają wstępne przygotowania do organizacji przyszłorocznych Krajowych Dni Pola. „Mamy na uwadze wstępnie zaplanowane rozmieszczenie doświadczeń prowadzonych na naszym polu doświadczalnym zgodnie z prawidłowym zmianowaniem. Ponadto prowadzimy czynności mające na celu pozyskanie jak największej liczby różnych gatunków i odmian roślin uprawnych, aby zaprezentować ich odwiedzającym imprezę” – opowiada Robert Pieszczoch.