Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!
Na zdjęciu na ringu dla zwierząt stoją czarno-białe krowy, trzymane za uzdy przez właścicieli. jedna krowa ma szarfę z napisem superczempion.

Krajowe Dni Pola są wydarzeniem „wędrującym”, co oznacza, że gospodarzami poszczególnych edycji Krajowych Dni Pola są Ośrodki Doradztwa Rolniczego, reprezentujące kolejne województwa. Z kolei tradycja związana z organizacją w Sielinku Wystaw Zwierząt Hodowlanych sięga lat 90. W tym roku przypadła XXVII edycja Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Należy podkreślić, że nazwy organizowanych wystaw zwierząt hodowlanych z różnych przyczyn ulegały zmianom. Przykładem może być organizowana w pandemicznym 2020 roku Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego, podczas której zawężono wystawę zwierząt do ekspozycji jednego gatunku. Stąd też podczas IV KDP w Sielinku mieliśmy okazję uczestniczyć w IV edycji wystawy zwierząt określanej mianem: Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.


Podczas IV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych mieliśmy okazję zobaczyć zwierzęta z poszczególnych gatunków:

 • Konie – 38 sztuk,
 • Bydło mleczne – 56 sztuk,
 • Bydło mięsne – 42 sztuki,
 • Króliki – 138 sztuk,
 • Drób – 18 stadek,
 • Drób ozdobny – pokazowo, dzięki uprzejmości Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Owce – pokazowo, dzięki uprzejmości Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody oraz Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Żydowo sp. z o. o.

W ramach poszczególnych gatunków zwierząt wręczono 70 pucharów (dla hodowców Superczempionów, Czempionów i Wiececzempionów), tyle samo flots, 7 wyróżnień oraz 32 szarfy dla czempionów. Ponadto, każdy hodowca (a łącznie było ich aż 68) otrzymał dyplom za udział w IV RWZH oraz pamiątkową statuetkę.

Do pobrania: Lista zwycięzców IV RWZH 2023

Pokazy z udziałem zwierząt

Podczas IV RWZH można było obejrzeć wiele różnorodnych pokazów, między innymi:

 • oceny bydła mięsnego, zrealizowany przez panią Barbarę Binerowską-Musiał z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
 • strzyżenia owiec zorganizowany przez Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody,
 • fittingu zrealizowany przez przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • drobiu ozdobnego możliwy dzięki zaangażowaniu Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • profesjonalnego przygotowania konia do wystawy, zrealizowany przez panią Agnieszkę Wilczyńską,
 • koników polskich,
 • konny przeprowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz hipoterapii korekcji wad postawy i ekologii „Lajkonik”,
 • widowisko „Powstanie wielkopolskie” Stowarzyszenia Dzieje,
 • lepienia pierogów na warsztaty z gęsiny połączonego z prelekcją na temat zdrowych nawyków żywieniowych organizowane przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Dziękujemy z ogromne zainteresowanie wystawą, które było widoczne zarówno wśród hodowców, jak i zwiedzających. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział i wszelką pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, zarówno przedstawicielom poszczególnych związków hodowców, jak i hodowcom.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na przyszłoroczną, V edycję Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku!

wodr poznan kdp2023 logotypy wspolorganizatorzy