Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Impreza trwa! Zapraszamy!

9.30 – Rozpoczęcie trzeciego dnia IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 – Dnia Młodego Rolnika

9:30 – 15:00 – Lekcje pokazowe i warsztatowe dla uczniów

11:00 – 13:30 – Przejście gości VIP po terenie Krajowych Dni Pola Sielinko 2023

15:00 – 15:30 – Rozstrzygnięcie konkursu „Rolniczy QR kod”

15:30 – Zakończenie IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023

Tematyka lekcji pokazowych i warsztatowych dla uczniów:

 • Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w zbożach ozimych lub rzepaku ozimym
 • Sposoby monitoringu szkodników i ochrony organizmów pożytecznych
 • Pokaz działania N-testera
 • Pokaz mechanicznego odchwaszczania kukurydzy z możliwością oprysku roślin w rzędzie
 • Orać, czy nie orać? Spacer przez pola w poszukiwaniu odpowiedzi
 • Pokaz pielnika w kukurydzy z PIT Łukasiewicz
 • Flora i entomofauna pasów kwietnych
 • Gleba w profilu - jak zabiegi agrotechniczne wpływają na morfologię gleb?
 • Pokaz siewu bezpośredniego w poplon
 • Pokaz skanowania gleby i zautomatyzowanego pobierania prób glebowych
 • Pokaz pielnika międzyrzędowego Garford
 • Pokaz drona opryskowego w locie (z wodą) oraz pokaz drona multispektralnego
 • Mini debata eDwin,
 • Pokaz robotów,
 • Blok żywność:
  • „Nowoczesna technologia produkcji tradycyjnego sera”,
  • „Warzywa w lodach i gofrach”,
  • „Probiotyki i prebiotyki w produktach mleczarskich”,
  • „Surowce roślinne o aktywności antydiabetycznej”,
 • Rolnictwo precyzyjne,
 • Pokaz Kultur in vitro,
 • Jak hodowla roślin zmienia rośliny uprawne - pokaz bioróżnorodności,
 • Porady w zakresie identyfikacji agrofagów i ochrony roślin,
 • Jak powstają chrupki kukurydziane dla zwierząt?
 • Tworzenie innowacyjnego produktu - metoda design thinking,
 • Czy w przyszłości przerzucimy się na jedzenie owadów?
 • Pokaz lokomobili, ciągników i maszyn rolniczych,
 • Ogródek ziołowo-kwiatowy jako element dziedzictwa kulturowego wsi – pokaz połączony z degustacją herbat ziołowych
 • Pszczelarz - zawód przyszłości,
 • Tkactwo wiejskie,
 • Dawny wyrób masła i udój zwierząt,
 • Młócenie cepami, mielenie oraz rozdrabnianie ziarna,
 • Tworzenie i wykorzystanie kwiatów papierowych na wsi,
 • Robienie świec z wosku pszczelego,
 • Wyplatanie koszyków i innych przedmiotów z wikliny,
 • Rozpoznawanie owadów,
 • Wyrób kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej 
 • Tworzenie biżuterii ludowej z korali, prezentacja regionalnych strojów weselnych,
 • Rozpoznawanie roślin zielarskich
 • Warsztaty tańca
 • Prezentacja bazy online: System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) tworzonej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa wsi
 • Pierwsza pomoc - szkolenie
 • Suknia wydaje ludzkie obyczaje ... Wielkopolskie stroje ludowe
 • Ludowe przebieranki z warsztatem przebierania się w strój gospodyni z Dąbrówki Wlkp.
 • Programowanie aplikacji rolniczych 
 • Rozpoznawanie roślin energetycznych - warsztaty
 • Czytanie faktur za energię elektryczną
 • Prezentacja urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii
 • Szkodliwość gospodarcza najważniejszych gatunków nicieni
 • Znacząca rola krzemu organicznego w budowaniu odporności i ochronie roślin
 • Prezentacja drobiu ozdobnego
 • Pokaz strzyżenia owiec
 • Pokaz konny
 • Quiz „Poznaj dobrą żywność” oraz degustacje z Podlaskiego Centrum Technologii Rolno-Spożywczych w Szepietowie
 • Współczesne narzędzia do pracy doradczej z wykorzystaniem technik teleinformatycznych
 • Rozpoznawanie wszelkiego rodzaju ziaren
 • Charakterystyczne dla Małopolski produkty regionalne, rodzime rasy zwierząt
 • Prezentacja kolekcji nasion roślin uprawnych oraz piór i jaj ptaków hodowlanych
 • Budowa ula pszczelego z omówieniem poszczególnych jego części
 • Warsztaty z robienia świeczek z węzy
 • Rozpoznawanie nasion roślin uprawnych
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie holistycznego podejścia do integrowanej ochrony roślin
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie zarządzania wodą w gospodarstwie
 • Pszczoły, ekologia, zrównoważona produkcja rolnicza – klucz do przyszłości
 • Prezentacja aplikacji wspomagających dobór środków ochrony roślin oraz nawozów w produkcji rolniczej w gospodarstwie
 • Pokazy tłoczenia oleju
 • Urządzenia do pomiaru wymiany gazowej (gleba-atmosfera). Prezentacja Platformy AgroFossilFree z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
 • Ryby jako cenne źródło żywności funkcjonalnej
 • Tajniki hodowli jedwabnika morwowego – prezentacja owadów oraz materiałów obrazujących możliwości wykorzystania jedwabników i morwy w różnych gałęziach gospodarki
 • Warsztaty botaniczne – wprowadzenie do roślin zielarskich oraz krótki kurs posługiwania się profesjonalnymi kluczami do oznaczania roślin
 • Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego w dezynfekcji skorup jaj spożywczych
 • Zagospodarowanie odpadów organicznych z produkcji rolnej i przemysłowej
 • Korzyści uczestnictwa w systemie europejskiej rachunkowości rolnej – FADN
 • Zapoznanie z grzybami patogenicznymi, możliwość obejrzenia objawów chorobowych na roślinach i zdjęciach, możliwość własnoręcznego zrobienia preparatu mikroskopowego i obejrzenia pod mikroskopem oraz binokularem struktur wybranych patogenów (diagnostyka chorób)
 • Warsztaty z budowy „domków dla owadów” i ochrony organizmów pożytecznych
 • Prezentacja Platformy Sygnalizacji Agrofagów, możliwość obejrzenia fotografii wykonanych mikroskopem skaningowym, możliwość zapoznania się ze szkodnikami roślin
 • Prezentacja i degustacja innowacyjnych, prozdrowotnych produktów
 • Wykorzystanie produktów z ras rodzimych w gastronomii
 • Prezentacja maszyn zewnętrznych lub naszych
 • Pokaz stacji oceny opryskiwaczy
 • Pokaz działania deszczowni

Dzień Młodego Rolnika w mediach